Centrum Psychotherapie Hogeweg

Toelichting kosten

Toelichting kosten

Veel mensen vinden, begrijpelijkerwijs, het systeem van vergoedingen in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) complex. Daarom vindt u hieronder een compact overzicht van de wijze van vergoeden, die u van uw zorgverzekeraar voor behandeling in de basis-GGZ kunt verwachten.

Van waaruit wordt GGZ vergoed?

Basis-GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering, niet vanuit een aanvullende verzekering.

Wordt bij GGZ het eigen risico verrekend?

Het eigen risico in de basisverzekering geldt ook voor GGZ. Het eigen risico in de basisverzekering is in 2017 en 2018 € 385,00.

Wat is het verschil tussen een natura-, restitutie- of gecombineerde polis?

Bij niet-gecontracteerde zorg hangt de hoogte van de vergoeding samen met het type polis. Bij een natura-polis wordt minder vergoed dan bij een restitutie-polis. De hoogte van vergoeding bij een combinatie-polis zit daar tussen in. De hoogte van de vergoeding ligt in alle gevallen tussen de 60-100% van de factuur. De factuur wordt niet afgerekend per gesprek, maar per behandeling

 

Toelichting OZP

Niet verzekerde zorg (Overig Zorg Product(OZP)): Bepaalde klachten, die wel een reden van aanmelding kunnen zijn, vallen niet onder verzekerde zorg, zoals bijvoorbeeld een zogenaamde aanpassingsstoornis of specifieke fobie (bijvoorbeeld spinnenfobie). Ik kan u voor deze klachten wel in behandeling nemen, maar deze worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie OZP (Overig Zorg Product), is vastgesteld door de NZA voor 2018 op    € 101,03 per sessie. Ik hanteer een uurtarief van € 90,- per sessie van 45 minuten (+15 munuten indirecte tijd (voorbereiding en verslaglegging). Wanneer u een sessie zelf wilt betalen, hanteer ik eveneens een uurtarief van    € 90,- per sessie.

Kosten niet nagekomen afspraak: Indien u een afspraak niet kunt nakomen, verzoek ik u dit ruim van tevoren aan te geven. Afspraken die niet op tijd, dat wil zeggen minder dan 24 uur van tevoren, of helemaal niet zijn afgezegd, worden door de zorgverzekeraar niet vergoed. De gemaakte kosten worden dan ook in alle gevallen bij u in rekening gebracht. Deze factuur bedraagt € 47,50. In overleg met u kan ik een uitzondering maken in geval van overmacht, zoals bij ziekte.