Centrum Psychotherapie Hogeweg

Dhr. E. Keegstra

Ik ben Erik Keegstra en ik werk sinds 2017 op maandag en vrijdag als vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog in mijn praktijk in Zeist. 

 

Opleidingen

Verification

Psychologie 

Klinische psychologie
Universiteit Utrecht

Postdoctorale opleidingGezondheidszorgpsycholoog
Basis- en vervolgopleiding EMDR


Registraties

 Logo-big

Logo-kvk4-1

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 is wettelijk vastgelegd dat u door middel van een zogenaamd Kwaliteitsstatuut inzicht kunt krijgen in de zorg die ik lever.
Het Kwaliteitsstatuut beoogt inzicht te geven over de juiste hulp, op de juiste plaats door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord netwerk. Inzicht in onder andere het hele proces van verwijzing, aanmelding,intake,diagnostiek,behandeling, afsluiting en nazorg. U kunt mijn door de NZA goedgekeurde kwaliteitsstatuut inzien in deze bijlage.

 Kwaliteitsregister nw

Klachtenreglement

Per 1 januari 2017 is wettelijk vastgelegd dat u op de hoogte moet zijn van het Klachtenreglement. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen verplicht het instellen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris om klachten die u over mij heeft op informele en klantvriendelijke wijze op te lossen. Ik nodig u uit een eventuele klacht in eerste instantie met mij bespreken, maar mochten we daar niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de beroepsvereninging waar ik lid van ben. U kunt het NIP vinden via: deze link.

Dhr. E. Keegstra