Centrum Psychotherapie Hogeweg

Kosten


 

De vergoeding van de geneeskundige GGZ is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.

 

Generalistische GGZ
Het bedrag dat u per sessie vergoed krijgt is afhankelijk van:
• Het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar met uw zorgverzekeraar (het staat de behandelaar vrij hier al dan niet voor te kiezen; bij een contract krijgt u meer vergoed).
• Het deel van de nota dat uw zorgverzekeraar betaalt (zie de polis van uw basisverzekering).


 

Specialistische GGZ

Psychotherapie wordt  in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC). De DBC-factuur wordt pas na afsluiting van de gehele behandeling aan uw zorgverzekeraar of aan uzelf gestuurd. Afhankelijk van uw zorgverzekeringspolis (natura of restitutie) en het al dan niet gecontracteerd zijn van uw behandelaar, ontvangt u een vergoeding.

Zoals voor alle medische zorg  zal uw zorgverzekeraar ook voor de GGZ zorg uw wettelijk verplichte eigen risico innen.


Voor de tarieven verwijzen wij u door naar uw eigen zorgverzekeraar.


De diagnoses aanpassingsstoornis, identiteitsproblemen en werk-en relatieproblemen komen niet meer voor vergoeding in aanmerking.

In de bezuinigingsrondes van het huidige kabinet is besloten dat partner-relatietherapie louter op basis van de diagnose partner-relatieproblemen, vanaf 1 januari 2013 niet meer wordt vergoed. Dit geldt voor alle verzekeringsvormen. Dit betekent dat relatietherapie nog wèl kan worden vergoed indien het als therapievorm wordt ingezet bij een andere hoofddiagnose, zoals depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek, etcetera.  Het is dus niet zondermeer een uitgemaakte zaak dat in uw geval er geen vergoeding kan plaatsvinden. Overleg hierover met uw verwijzer, of neem in geval van twijfel contact op met de zorgverlener.

Voor de laatste stand van zaken betreffende vergoeding van de therapie kunt u bij twijfel contact opnemen met uw verzekeraar.No show

Sessies waarop u niet verschijnt en waarvoor u niet op tijd heeft afgezegd  moet u zelf betalen. De zorgverzekeraar vergoedt geen 'no show' meer. Uw behandelaar informeert u over het tarief dat u in een dergelijke situatie aan hem/haar verschuldigd bent.